Saksfjed-Hyllekrog

 

 

Saksfjed-Hyllekrog

Saksfjed-Hyllekrog er et af Fugleværnsfondens største naturreservater. Området blev erhvervet i 1995 gennem Karen Krieger Fonden, der overlod administrationen af området til Fugleværnsfonden. Hele reservatet er en del af en større landskabsfredning, der blev fredet i 1989. Hyllekrog er et vildtreservat, og jagt er forbudt i hele bugten nord for Hyllekrogtangen. Derudover er Saksfjed-Hyllekrog også et EF-beskyttelsesområde og et Ramsarområde, hvilket vil sige et vådområde af internationeal betydning som levested for vandfugle. 

Der findes to bygninger på Hyllekrogtangen: 1) Ninas Hus, som er en tidligere jagthytte nu ejet af Karen Krieger-Fonden, som har sørget for renovering og har stillet den til Fugleværnsfondens disposition. I 2019/2020 har Fugleværnsfondens lokale frivillige arbejdsgruppe sat hytten i stand sammen med en tømrer betalt af Karen Krieger-Fonden, og nu sørger de frivillige for den fortsatte vedligeholdelse. 2) Hyllekrog Fyr, som er ejet af Naturstyrelsen. Der er fri adgang til fyret fra den 16. juli – 28. februar (uden for fuglenes yngletid), hvor man kan se en mindre udstilling og opleve en storslået udsigt over området.    

Saksfjed-Hyllekrog er et af Danmarks vigtigste efterårstræksteder for rovfugle. Hvert efterår i august-oktober passerer tusindevis af rovfugle på vej mod syd. Det bedste sted at opleve trækket er fra toppen af klitterne og dæmningen ved Store Brunddrag (se kortet nedenfor). Herfra holder Fugleværnsfonden også mange guidede rovfugleture, som er gratis og for alle.

I reservatet kan du også opleve det berømte, ynglende havørnepar, de vilde heste, der græsser sammen med økologiske kvæg og en stor bestand af dåvildt. Lokaliteten rummer desuden en spændende og divers flora og fauna. 

Naturtyper: Saksfjed-Hyllekrog huser en meget varieret natur med skov, krat, strandeng, strandfælled, klit og åben kyst. 

Faciliteter for besøgende: Saksfjed Inddæmning er åben hele året. På Hyllekrog-tangen er der af hensyn til de ynglende fugle adgangsforbud fra 1. marts til 15. juli. Der findes informationsplanche og folder ved p-pladsen i den sydlige del. Borde, bænke og informationsplancher i den nordlige del.

Kilde: https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/saksfjed-hyllekrog

.

Mere fra samme kategori