Gammelholm

 

 

Gammelholm
Gammelholm er forløberen for Fuglsang herregård, og ligger ca. 500 nord for denne. Voldstedet er meget fint og velholdt. Dette skyldes ikke mindst, at der i 1850 blev indrettet et gravsted på voldstedet for Neergaardfamilien, der ejede Fuglsang. Stedet fremstår derfor som et romantisk refugium.

Borgbanken måler ca. 50×65 m, mod nord, vest og øst omgivet af voldgrav, der stadig er vandførende. Mod vest og nord er yderligere en høj ydre vold. Borgen på Gammelholm lå så den kunne kontrollere indsejlingen til Flintinge å ved Guldborgssund.

Stedet kendes som Fuglsang allerede fra 1300-tallet og må derfor være ældre end det. Den ældst kendte ejer var Anders Siundesen (1368-87). Hans datterdatter solgte i 1446 borgen til Maribo kloster, der igen solgte den videre. Det er muligt at følge ejerne fra 1368 og frem til nu, hvor Det Classenske Fideicommis ejer Fuglsang herregård. I 1500-tallet flyttede Fuglsang herregård til sin nuværende placering. Der er ikke foretaget arkæologiske udgravninger på voldstedet, men der går historier om, at man ved anlæggelsen af gravstedet stødte på munkesten.

I marken syd for Gammelholm kan der i jordens anes rester efter en formodet teglovn. Denne er dog ikke arkæologisk påvist.

Kilde: Åbne-samlinger

 

.

Mere fra samme kategori